Taglarutan elektrolit

Konduktivitas Larutan Elektrolit dan Derajat Dissosiasi [Rumus Lengkap]

K

Secara definisi, larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik disebabkan adanya muatan yang bergerak. Muatan tersebut dihasilkan dari ion-ion yang dihasilkan molekul dalam larutan tersebut. Konduktivitas Larutan Elektrolit Dalam...